Pravne Poradenstvo

KIRST Advokátska Kancelária

Právna Poradňa Profil kancelárie Cenník služieb Odkazy a Dokumenty Otázky a odpovede
Pravne-Poradenstvo.sk
Obchodné právo
Konkurzné právo
Občianske právo
Trestné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Ústavné právo
Ochrana osobnosti
Zvláštne právne služby

Profil advokátskej kancelárie

Jozef Kirst, advokát

 • Absolvent Právnickej fakulty UPJŠ Košice v roku 2002,
 • Prax advokátskeho koncipienta vykonával v advokátskych kanceláriách: ŠAFAŘ & Spol, (Praha), JUDr. Ivan Husár, advokát (Košice),
 • Prijatý na Doktorandský študijný program (Ph.D.) 2005, Univerzita Miskolc,
 • Samostatný výkon advokácie od r. 2009

Spolupráca

Advokátska kancelária úzko spolupracuje s týmito odborníkmi:

 • Ekonomické a účtovné poradenstvo, (Kristína Dulová)
 • Česká advokátska kancelária, (Gabriela Horalová, advokátka)
 • Tlmočníci a znalci.
 • Externý konzultant:  Doc. JUDr. Katarína Kirstová CSc.

Jazyky

Kancelária poskytuje služby v týchto jazykoch:
 • Slovenčina,
 • Maďarčina,
 • Angličtina,
Kontakt

Jozef Kirst, advokát
Vojenská 14
040 01 Košice
č.licencie v SAK: 4971

tel./fax.: 055/6251269
mobil: 0948 418 262

e-mail: jozefkirst@yahoo.com


View Larger Map