Pravne Poradenstvo

KIRST Advokátska Kancelária

Právna Poradňa Profil kancelárie Cenník služieb Odkazy a Dokumenty Otázky a odpovede
Pravne-Poradenstvo.sk
Obchodné právo
Konkurzné právo
Občianske právo
Trestné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Ústavné právo
Ochrana osobnosti
Zvláštne právne služby

Právna poradňa

V pracovných dňoch môžete navštíviť kanceláriu alebo operatívne požiadať o:

  • Osobnú schôdzku za účelom riešenia konkrétneho problému,
  • Konzultáciu formou osobnou, faxovou, elektronickou,
  • Písomnú právnu poradu,
  • Písomné právne stanovisko s rozborom právnej situácie a návrhom právneho riešenia,
  • Posúdenie a navrhnutie právneho riešenia,
  • Vypracovanie zmluvy.

Právny servis bude poskytnutý vždy na základe predchádzajúcej dohody o obsahu právnej pomoci, odsúhlasení ceny a zloženie zálohy kryjúcej objednané právne služby.

Kontakt

Jozef Kirst, advokát
Vojenská 14
040 01 Košice
č.licencie v SAK: 4971

tel./fax.: 055/6251269
mobil: 0948 418 262

e-mail: jozefkirst@yahoo.com


View Larger Map