Pravne Poradenstvo

KIRST Advokátska Kancelária

Právna Poradňa Profil kancelárie Cenník služieb Odkazy a Dokumenty Otázky a odpovede
Pravne-Poradenstvo.sk
Obchodné právo
Konkurzné právo
Občianske právo
Trestné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Ústavné právo
Ochrana osobnosti
Zvláštne právne služby

Cenník služieb

Ceny právnych služieb vychádzajú v zásade z hodinovej sadzby účtovanej na základe dohody s klientom. Pri dlhotrvajúcej spolupráci je potom navrhovaná paušálna odmena za právny servis. V prípade sporovej agendy odmena advokáta vychádza spravidla z ceny právnych služieb určených právnymi predpismi.

Pri použití zahraničného práva, či spolupráce so zahraničným advokátom je aplikovaná zahraničná advokátska tarifa.

Kontakt

Jozef Kirst, advokát
Vojenská 14
040 01 Košice
č.licencie v SAK: 4971

tel./fax.: 055/6251269
mobil: 0948 418 262

e-mail: jozefkirst@yahoo.com


View Larger Map